LiveZilla Live Help

ورود به فروشگاه اینترنتی

لطفا جهت ورود به فروشگاه کلیک نمایید

(مشخصات کامل محصولات)

انواع چرخ ، گاری ، ترولی و تجهیزات جا به جایی

خرید به قیمت کارخانه

09354464435

تیزر تلویزیونی چرخ ثابت گردان شرق


همکاری در امور بازاریابی و فروش

همکاری در امور بازاریابی و فروش

همكاري در امور بازاريابي و فروش گروه صنعتی حسینی - صنایع شرق در قالب نماينده فروش، عامل فروش، تاسيس برندشاپ و خرده فروش امكان پذير است.  شرايط هر يك از اين موارد در زير به تفكيك آورده شده است

نماینده فروش

تعريف نماينده فروش:

نماينده فروش ، شخص حقيقي يا حقوقي مي باشد كه ضمن دارا بودن شرايط عمومي واختصاصي نمايندگي كه توسط گروه صنعتی حسینی اعلام مي گردد و با پذيرش وظايف و تعهدات نمايندگي ، پس از تاييد مدیریت نسبت به عقد قرارداد نمايندگي فروش اقدام مي نمايد .

هدف گروه صنعتی حسینی جذب نمايندگاني مي باشدکه داراي شبكه توزيع خرده فروشان بوده و توانايي مديريت بازار منطقه تحت پوشش را داشته باشند و فعالیت ایشان در حوزه چرخ های ترانسپورتی و صنعتی منحصر به کالای عرضه شده از طرف شرق گردد.

شرايط عمومي نماينده فروش:

1.       ارائه  جواز كسب معتبر و يا اساسنامه شركت در زمينه توزيع و فروش ابزارآلات صنعتی و ساختمانی

2.       داشتن حسن سابقه

3.       در اختيار داشتن محل كسب معتبر ( ملكي و سرقفلي– سرقفلي )

4.       امكان ارائه وثيقه معتبر و مورد نظر

5.       توانايي و استطاعت مالي مناسب

6.       توانايي توزيع گسترده محصولات شرق در مناطق تعيين شده

شرايط اختصاصي نماينده فروش:

1.       فعالیت انحصاری برای عرضه محصولات شرق

2.       در اختيار داشتن شبكه توزيع عمده وخرده فروشي

3.       متعهد به  اجراي سياستهاي فروش گروه صنعتی حسینی
تعداد نمايندگان فروش در هر منطقه:

تعداد نمايندگان در هر منطقه در چارچوب اهداف برنامه بلند مدت و سياستهاي فروش سالیانه در آن منطقه  بر اساس توان  عملی و تعهد نماینده/نمایندگان آن منطقه تعيين خواهد شد .

مبلغ مورد انتظار براي عقد قرارداد نمايندگي فروش :

حداقل مبلغ پيش بيني شده براي عقد قرارداد نمايندگي فروش  2.000.000.000 ريال ( دويست ميليون تومان ) برای يكسال مي باشد .

تبصره : عقد قرارداد نمايندگي فروش به مبلغ كمتر ، با توجه به شرايط  خاص و با تاييد معاونت بازاريابي و فروش بلامانع مي باشد.   

عامل فروش

تعريف عامل فروش :

عامل فروش شخص حقيقي يا حقوقي است كه ضمن دارا بودن شرايط عمومي عامليت فروش كه در ذيل بيان مي شود و با پذيرش وظايف و تعهدات مربوطه ، پس از تاييد مدیریت بازاریابی و فروش نسبت به عقد قرارداد با شركت اقدام مي نمايد.

عاملين فروش عموماً آن دسته از خرده فروشاني مي باشند كه بر مبناي قرارداد مشخص و پذيرش شرايط آن، درطول سال چند بار از شركت خريد كرده ( در ارتباط و همكاري مي باشند ) ومبلغ خريد يا قرارداد  ايشان كمتر ازسي ميليون تومان  ( 300.000.000 ريال ) در سال نمی باشد.

شرايط جذب عامل فروش :

عاملان فروش عموماً در مناطقي جذب خواهند شد كه شركت در آن داراي نمايندگي انحصاري ( يا غير انحصاري فعال و با توان ) نبوده و يا امكان جذب نماينده با تعاريف شركت وجود نداشته باشد همچنين در پاره اي از مناطق كه نماينده شركت فعاليت مناسبي نداشته و ضعيف عمل كند و يا در چارچوب اهداف گروه صنعتی حسینی نباشد و يا اينكه تعداد نماينده پيش بيني شده در برنامه استراتژيك شركت در منطقه اي پوشش نيافته و  توسعه شبكه در آن منطقه مذكور لازم بوده  ولي نتوان نسبت به جذب نماينده اقدام نمود ميتوان نسبت به برگزيدن عامل فروش اقدام كرد.

گروه صنعتی حسینی مجاز است در همین چارچوب به هر تعداد عامل فروش مورد نياز را در منطقه جذب نمايد.

شرايط عمومي عامل فروش :

1-     ارايه جواز كسب معتبر ويا اساسنامه شركت در زمينه توزيع وفروش ابزارآلات صنعتی و ساختمانی

2-     در اختيار داشتن محل كسب معتبر ( ملكي و سرقفلي – سرقفلي – اجاره بيش ازسه سال)

3-     امكان ارايه وثيقه ویا تضمین مورد نظر شركت

4-     توانايي و استطاعت مالي مناسب

5-     داشتن حسن شهرت

مبلغ مورد انتظاربراي عقد قرارداد عامليت فروش :

حداقل مبلغ پيش بيني شده براي عقد قرارداد عامليت فروش 300.000.000ریال (سي ميليون تومان) مي باشد.

برند شاپ

شرايط تاسيس برند شاپ

ماده 1 - موقعيت محلي فروشگاه متقاضي مي بايست در خيابان هاي اصلي و يا فرعي كه داراي تردد فراوان مي باشد قرار داشته باشد. چنانچه اين فروشگا ه ها در پاساژ ها و مجتمع هاي تجاري قرار دارند، دسترسي آسان و سهل به آنان و در معرض ديد بودن نماي ورودي و ويترين و تابلو سر در آنان حائز اهميت است.

ماده 2 -  با توجه به تعداد وتنوع محصولات شرق ابعاد اين فروشگا ه ها الزاما" نمي بايست از 20 متر كمتر و از 80متر بيشتر باشد. بر اين فروشگا ه ها مي بايست حداقل 3 متر باشد.

تبصره :  در مواردي كه فضاي فروشگا هي معرفي شده كمتر از 20 متر و يا بيشتر از 80 متر باشد، موضوع تاسيس با توجه به سوابق متقاضي و علاقه مندي ايشان و با رعايت صرفه و صلاح شركت، پس از تائيد كميته ارزيابي قابل انجام خواهد بود.

ماده 3 – فروشگاه متقاضي مي بايست شرايط عمومي مورد نظر شامل موارد ذيل را حائز باشد :

-        مالكيت قطعي با سرقفلي يا سرقفلي با اجازه مالك

-        داراي جواز كسب معتبر

ماده 4- در صورت نياز به بازسازي كف ، سقف ، شيشه و ديوار ه ها و درب ورودي با رعايت دقيق الگوي استاندارد و يكسان دكوراسيون برند شاپ ، هزينه هاي مذكور به شكل بالمناصفه در تعهد متقاضي و گروه صنعتی حسینی مي باشد.

چنانچه اجراي كار و عمليات تغييرات توسط متقاضي و تحت نظارت شركت انجام گردد، گروه صنعتی حسینی سهم 50 درصد خود را كالا و محصولات شرق بدون قيمت تحويل متقاضي خواهد داد.

 تبصره : ديزاين و طراحي فقط با نظر گروه صنعتی حسینی انجام خواهد شد و اجراي كاردر حين انجام و پس از اتمام مي بايست به تائيد مشاور گروه در اين مورد برسد.

ماده 5 – هزينه دكور به عهده گروه است .

ماده 6 -  هزينه طراحي ، ساخت ، نصب و عوارض ساليانه تابلو سر در فروشگاه و تابلو داخل فروشگاه با گروه است .

ماده 7 – در قبال هزينه هاي 50 درصد سقف و كف و شيشه و درب ورودي سهم شركت ، و كل هزينه تابلو ها و دكور و ويترين ها ، چك جهت تضمين به سررسيد تاريخ پايان قرارداد از متقاضي اخذ مي شود.

تبصره – سهم گروه از مجموع هزينه هاي مذكور كه بابت آماده سازي فروشگاه انجام مي گردد نمي بايست از 10 درصد تارگت سالانه فروشگاه بيشتر باشد.

ماده 8 – در صورت انصراف متقاضي برند شاپ از ادامه همكاري، متناسب با حصه عمل نشده مدت زمان قرارداد، سهم هزينه گروه از متقاضي مطالبه خواهد شد. بديهي است متقاضي موظف به جبران هزينه گروه معادل سهم زماني اجراء نشده قرارداد مي باشد. در صورت عدم پرداخت و تامين هزينه هاي گروه، گروه صنعتی حسینی مجاز به استفاده از چك تضمين موضوع ماده 8 همين فصل خواهد بود.

ماده 9- فروشگاه به هيچ نحوي حق عرضه هيچگونه محصول ديگري به غير از محصولاتي كه از شرق خريداری كرده است را ندارد و بايد انحصارا محصولات شرق را عرضه كند.

تبصره – در صورتي كه صاحب فروشگاه علاقمند به اخذ نمايندگي توزيع يا عامليت فروش محصولات شرق باشد، مي بايست مكان ديگري به جز فروشگاه مزبور را به عنوان مكان كار توزيع و فروش معرفي نمايد كه در صورت انجام تشريفات مربوطه و تائيد رئيس فروش سگمنت مرتبط با شهرستان مورد نظر، مي تواند در اين خصوص نيز فعاليت نمايد. در هر صورت اين دو نوع فعاليت مي بايست مستقل از يكديگر انجام گردد. مسئول اجراي مناسب مفاد اين تبصره مديران برند شاپ و فروش خواهند بود.

خرده فروش

تعريف خرده فروش:

واحد هاي صنفي هستند كه كالا را پس از خريد، مستقيما به مصرف كنندگان ارائه مي نمايند.

 شرايط احراز خرده فروشي جهت همكاري با شركت:

1- داراي پروانه كسب معتبر

2- پشتوانه مالي وامكانات مناسب جهت شروع فعاليت با گروه را داشته باشد

3- داراي حسن شهرت و سابقه كار در محدوده فعاليت خود باشد و خوش حساب بودن وي پس از بررسي، مورد تائيد شركت قرار گرفته باشد

4- حتي الامكان مالك محل كسب و يا مالك سرقفلي و يا داراي  اجاره نامه حداقل 2 ساله باشد

5- قدرت خريد بين 15 تا 50 ميليون ريال در ماه داشته باشد

روش و شرايط همكاري:

1- فروش به اين گروه مشتريان از نوع فروش حضوري مي باشد.

2- در ملاقات و مذاكره حضوري، مشتري با محصولات توليدي شركت آشنا  و شرايط فروش تشريح مي گردد.

3- پس از اخذ سفارش خريد از مشتري، محموله بصورت رايگان به محل فروشگاه مشتري حمل و وجه آن اخذ مي

گردد

4- با توجه به نحوه معامله نقدي يا اعتباري، تخفيفات قابل تخصيص، تنظيم مي گردد. 

 

 

 

 

 

 

کاتالوگ عمومی 1396

دانلود

چرخ های ترانسپورتی و صنعتی

لیست قیمت 1396

دانلود

چرخ های ترانسپورتی و صنعتی

9354464435(98)+

ارتباط با مدیریت سایت

مجله تخصصی صنعت چرخ ایران

بازگشت به بالا